RODO – klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych informujemy, że jako Wysokie Wibracje Ada Stolarczyk, jest administratorem Państwa danych osobowych i przetwarza je w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z treścią Klauzuli Informacyjnej (poniżej) w zakresie przysługujących Państwu praw, obejmujących również prawo do usunięcia swoich danych lub cofnięcia zgód. W trosce o najwyższą jakość usług w każdej chwili mogą państwo zgłosić się do administratora pod mailem : ada@wysokiewibracje.pl

RODO – informacje

Skąd mamy Twoje dane i kto jest ich administratorem?

Administratorem Twoich danych jest firma Wysokie Wibracje Ada Stolarczyk z siedzibą w Krakowie, przy Aleja pod Kopcem 8/5, nr NIP 8811437410. Dane które przetwarzamy, zostały nam przez Ciebie przekazane podczas procesu zapisania się na warsztaty poprzez formularz zgłoszeniowy lub wysłania maila z pytaniem o sesje indywidualne, warsztaty, terapię czaszkowo- krzyżową lub Wyprawę Przemian.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest pozostawanie w kontakcie czyli możliwość wysłania do Ciebie newslettera, czy też pojedynczej wiadomości mailowej, a jeśli potrzebujesz faktury za moje usługi twoje dane osobowe będą udostępnione do biura rachunkowego.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • Wysyłki newslettera z aktualnymi ofertami warsztatów i wysoko wibracyjnych wydarzeń

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wyrazić oraz odwołać w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila na ada@wysokiewibracje.pl

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy realizację Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli prawa dostępu, sprostowania, i usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz złożyć do nas wniosek ( napisać maila) w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych o:

 • sprostowanie (poprawienie danych)
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub zamieszczonych w naszych serwisach internetowych;
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie od złożonego wniosku);
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych);
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Ciebie (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Stosowny wniosek można złożyć na adres ada@wysokiewibracje.pl . Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą uwierzytelnić nam wnioskodawcę.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Twoich danych oraz celu ich przetwarzania.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 r.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

1) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczących w wykonywaniu naszych czynności:

 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, marketingowe, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom reklamowym działającym na nasze zlecenie;

2) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;o
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Twoją rzecz;
 • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, kadrowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym w formie profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny (w tym do profilowania), jednakże nie będzie to wpływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Wysokie Wibracje polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji i potrzeb.

Dziękujemy i życzymy dobrego dnia!

Wysokie Wibracje

 

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, które służą celom komunikacyjnym, oraz danych zebranych za pomocą plików Cookies, przez Wysokie Wibracje Ada Stolarczyk z siedzibą w Krakowie, przy Aleja pod Kopcem 8/5, nr NIP 8811437410.

Przekazane przez Ciebie dane osobowe, które zbieramy m.in. w trakcie zapisywania się na warsztaty i Wyprawy Przemian, wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu naszych kontaktów z Tobą. Nie udostępniamy tych danych osobom postronnym. Dane zbierane automatycznie służą do obsługi funkcjonalności naszych stron, ich rozwoju, personalizowania ich zawartości i analizy zachowań Użytkowników. Dane przekazywane w trakcie korespondencji wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Możliwy jest również kontakt telefoniczny w celu omówienia kwestii dotyczących spraw związanych z rejestracja na warsztaty lub sesje indywidualną. Informacje handlowe wysyłamy drogą elektroniczną, tylko w przypadku gdy wyrazisz na to zgodę. W każdej chwili możesz taką zgodę wycofać. Podczas pobytu na naszej stronie internetowej zbieramy informacje dotyczące Twojej wizyty. Pozwalają nam one na personalizację stron i ofert. Pliki Cookies z których korzystamy można w każdej chwili wyłączyć wykorzystując stosowne opcje Twojej przeglądarki internetowej. Naszym klientom zapewniamy pełne bezpieczeństwo podczas dokonywania zakupu płyty „Twoje ciało zna odpowiedź” Relaksacje z Wizualizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. W tym celu gromadzimy niezbędne minimum informacji. Jako nasz Klient masz prawo wglądu oraz edycji swoich danych oraz prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych na Twój temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, sprostowania błędów, uzupełnienia, uaktualniania czy przeniesienia Twoich danych. Przekazywane nam dane osobowe są pilnie strzeżone, a dostęp do nich mają wyłącznie wykwalifikowani i przeszkoleni pracownicy.

Definicje

 1. Administrator – świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, a oznacza Wysokie Wibracje Ada Stolarczyk z siedzibą w Krakowie, przy Aleja pod Kopcem 8/5, nr NIP 8811437410.
 2. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron Serwisu internetowego.
 3. Cookies Administratora – dane informatyczne (Cookies), które są zamieszczane przez Administratora, a związane są ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 4. Cookies Zewnętrzne – dane informatyczne (Cookies) zamieszczane przez zaufane podmioty, działające na zlecenie Administratora, za pośrednictwem strony Serwisu internetowego.
 5. Strona internetowa – strona internetowa Administratora dostępna pod adresem www.wysokiewibracje.pl
 6. Urządzenie – urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej.
 7. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich ze strony internetowej.
 2. Administrator może przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych, w tym do marketingu bezpośredniego, o ile wyrazi on na to odrębną zgodę.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, przeniesienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 5. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Cookies

Rodzaje Cookies wykorzystywanych przez Administratora

 1. Cookies sesyjne: dane informatyczne, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Poprzez cookies sesyjne nie są pobierane dane osobowe oraz informacje poufne z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: dane informatyczne, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji przeglądarki lub jej wyłączenie nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
 3. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, nie przedostają się tą drogą wirusy lub niechciane, złośliwe oprogramowania. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Strone www indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies do swojego Urządzenia. Korzystanie ze strony www będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies np. zapisu na warsztaty

 

Cele, w jakich Administrator wykorzystuje Cookies

Cookies Administratora:

 1. Dostosowanie zawartości strony www do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron.
 2. Rozpoznanie urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację  oraz odpowiednie wyświetlanie strony internetowej, dostosowanej do jego potrzeb.
 3. Zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacja interfejsu Użytkownika.
 4. Zapamiętanie historii odwiedzonych stron w celu rekomendacji ich treści.
 5. Uwierzytelnianie Użytkownika na stronie www
 6. Poprawna konfiguracja wybranych funkcji Strony www.
 7. Optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 8. Zapamiętanie lokalizacji Użytkownika, która służy poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony www
 9. Analizy i badania, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie zawartości.

  Cookies Zewnętrzne:

 1. Zbieranie ogólnych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics.
 2. Prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi reklamy internetowej.
 3. Wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook.com, plus.google.com, instagram.com

Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmian za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu na urządzeniach Użytkownika. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, z której korzysta.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne na stronie www

Podobne wibracje

Top